کانون فرهنگی تربیتی سمیه

mouse code

كد ماوس

بسمه تعالي

امور تربيتي صدقه جاريه شهيدان رجايي و باهنر است .

                                                                   مقام معظم رهبري 

با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه 1375 مدارس به دليل تعطيلات ممتد و عقب افتادن فعاليت هاي آموزشي بايد هر چه زودتر بازگشايي مي شد و با حضور معلمان و دانش آموزان ، سال تحصيلي به پايان مي رسيد .

پس از بازسازي مدارس از نظر تداركاتي با حضور كادر فرهنگي ، مدارس مجدداً بازگشايي شده و با وجود مشكلات فراوان سال تحصيلي 58 ـ 57 پايان يافت . اما براي شروع سال تحصيلي جديد نياز بود امر آموزش به صورت جامع و چشم گيري مورد توجه واقع شود .

بدين منظور لازم بود نيروهاي تحصيل كرده و حزب الهي در سطح وسيعي وارد آموزش و پرورش شده و به جمع نيروهاي اسلامي آن بپيوندند . مركز اين نيروهاي حزب الهي مدرسه عالي شهيد مطهري و ساختمان مجاور ( انجمن اسلامي معلمان سابق ، كميته امداد فعلي ) بود كه بزرگاني چون شهيد بهشتي ، شهيد باهنر ، شهيد رجايي و ... اين حركت و اعزام نيروهاي حزب الله به مناطق آموزش و پرورش را زير نظر داشتند .

بدين ترتيب اولين مرحله از تأسيس امور تربيتي طي حكمي كه به دستور شهيد رجايي با امضاي مدير كل آموزش و پرورش آن زمان صادر شد انجام گرفته و نيرو ها را براي سازماندهي و برنامه ريزي اساسي در جهت تشكل امور تربيتي با مأموريت انجام فعاليتهاي پرورشي بسيج كرد .

با شروع سال 1359 دو كار اساسي در پيش بود ابتدا لازم بود نيرو هايي به عنوان نيرو هاي متخصص در آموزش ديني و قرآن استخدام رسمي شوند و توسط طرح شهيد رجايي آموزش ببينند .نظر شهيد رجايي در طرح مذكور اين بود كه بايد عد ه اي متخصص پرورش داد و كم كم به جمع معلمين افزود تا تدريس ديني و قرآن كه از اساسي ترين اهداف انقلاب اسلامي است به صورت تخصصي و دقيق صورت پذيرد از طرفي معلمين نيز به طور دائم در حال آموزش ورشد علمي و تخصصي بوده و با تكنولوژي روز به كار پرداخته و در عين حال از لحاظ توانايي فكري و نتيجه فعاليتها مورد كنترل و ارزيابي قرار مي گيرند.

با عنايت به گستردگي وسيع آموزش و پرورش تنها راه ممكن براي رشد اخلاقي و اسلامي و ارزشيابي دقيق و علمي سطح اخلاق و ديني دانش آموزان ، كار تخصصي در اين رشته و پرورش نيروهاي مربوطه بود كه هنوز هم ضرورت اين روند محسوس است .

بدين ترتيب طرح استخدام مربيان با حد نصاب يك دويست و پنجاهم عملي شد و شهيد رجايي دستور استخدام ايشان را صادر كردند ، در نتيجه مربيان پرورشي با معيار صحيحي استخدام رسمي شده و تشكيلات منظمي بوجود آوردند .

مرحلة ديگر تأسيس تشكيلات امور تربيتي در ديماه 1359 بود كه طي حكمي شهيد با هنر،آقاي مرتضي زاهدي ( از همراهان شهيد رجايي و شهيد با هنر در تأسيس امور تربيتي ) را به سمت مدير كل امور تربيتي منصوب فرمودند . به دليل نگرش كشوري و لزوم سازماندهي امور تربيتي در سطح كشور ، تأسيس اولين مركز تربيت مربي ، بودجه منسوب به آن ، و طرح جامع امور تربيتي ، از جدي ترين و رسمي ترين مراحل تأسيس و تشكيل امور تربيتي بشمار مي رود .

به دنبال همين مرحله طرح برگزاري سمينار تربيتي هشتم اسفند ماه 1359 در مدرسه البرز به اجرا در آمد ، آن زمان شهيد رجايي نخست وزير وقت بودند بر اساس نظرات ايشان امور تربيتي در تمام استانها سازماندهي شد .  مراحل تأسيس امور تربيتي به لحاظ محتوايي شامل چهار مرحله مي شد .

 

 

ريختن خوني كه در رگهاي انقلاب جريان داشت به شريانهاي آموزش و پرورش

اين امر با شهادت بسياري از مربيان و مسئولان امور تربيتي تحقق يافت . از يك طرف فشار منافقين و گروهكها و از طرف ديگر بي پناهي در فضاي اداري مدرسه مظلوميت فراواني براي مربيان ايجاد كرده بود . اينها نيروهايي بودند كه پرونده استخدامي رسمي نداشتند و حتي بيش از يك سال بود كه با داشتن همسر و فرزند حقوقي دريافت نكرده و فشارهاي سختي را تحمل مي كردند .

از آنجا كه پرونده رسمي نداشتند به آنان هميشه به چشم نيروهاي مزاحم نگاه مي شد ، از طرفي به علت شدت فعاليت و گسترة محتواي فرهنگ  انقلاب ، طبعاً لازم بود در تمام جوانب آموزشي حضور فعال داشته با شند ، اين حضور در قسمتهايي كه نيروهاي بي تفاوت وجود داشتند به مزاحمت تعبير و بعضاً با مقاومت نيرو هاي بي تفاوت موجبات افسردگي و خستگي مربيان را فراهم مي كرد.

تأسيس محتواي امور تربيتي

با فرمان شهيد رجايي مبني بر تحقق آرمانها و فرهنگ اسلامي در سطح كشور تخصيص بودجه لازم ، تداركات وسيع ومورد نياز، تجهيزات كمك آموزشي و پرورشي،بسيج امكانات آموزش و پرورش مناطق استانها و شهرستانه در ظرف مدتي بسيار كوتاه انجام شد .

شدت تحرك به حدي بود كه خواب را از چشم همه گرفته و در عين حال پيشرفتها چنان چشمگير بود كه حتي بدنه آموزش و پرورش از نحوه فرا گيري و گستردگي امور تربيتي احساس شگفتي مي كرد . آنان كه از حركت انقلاب ناراحت بودند ، از اين فعاليتها احساس مزاحمت مي كردند ، چرا كه متوجه شدند امور تربيتي بتدريج در تمام زمينه هاي فرهنگي گسترش آن در گسترش مي يابد . در واقع تولد اين نهاد مقدس با گسترش آن در سطح كشور انجام شد .

ضرورتها و اولويتهاي برنامه هاي تربيتي

با تصويب يك ميليارد تومان بودجه براي امور تربيتي در زمان شهيد باهنر جايگاه امور تربيتي در نظام آموزش و پرورش و برنامه هاي ويژه تربيت نسل انقلاب وارد مرحله جديدي شد .

سپس مركز تربيت معلم با عنوان خاص « امور تربيتي » تأسيس شد و شهيد باهنر دستور فعاليتهاي منظم و شرح وظايف مدون امور تربيتي را صادر كردند ، در اين راستا طرح جامع امور تربيتي تهيه شد . كتابهاي راهنماي فعاليت هاي پرورشي تدوين گرديد و كلاس هاس آموزشي وسيعي براي پرورش و رشد علمي مربيان برگزار شد .

بدينسان عموم فرهنگيان دريافتند كه امور تربيتي نهادي است فرزند انقلاب كه فعالترين نيروهاي آموزش و پرورش را تشكيل مي دهد و در عين تشكيلاتي بودن ، واجد پايه هاي علمي و عميقي است .

در ادامه فعاليتها رابطه مستقيمي با جامعه مدرسين حوزه علميه قم برقرار شد و طبق معاهده اي رسمي ، قرار شد محتواي آموزش مربيان  دقيقاً به نظر جامعه مدرسين برسد و پس از بررسي اظهار نظر نمايند تا فكر و انديشه حوزه علميه قم در تربيت و پرورش مربيان امور تربيتي وارد شود .

بودجه قابل توجهي كه به اين امر تخصيص يافت موجب خريد تجهيزات زيادي براي امور تربيتي شد ، نماينده مستقيمي به خارج اعزام شده و تجهيزاتي مثل ويدئو ، وسايل كمك آموزشي و امكانات از قبيل دستگاه زيراكس ، وسايل نقليه و .... فراهم گرديد .

پرداخت حقوق نيروها ، گشايشي در معيشت آنان ايجاد كرد ، نيروهايي در مركز به كار گرفته شدند و مؤسسه اي شبيه به دانشگاه آزاد در سطح كشور براي امور تربيتي تشكيل شد كه با شعار « اطلبو العلم من المهد الي الحد » همواره مربيان تحت آموزش قرار داشته و مدرك رسمي علمي دريافت كنند . آموزش ها در حال سازمان دادن و رسميت بخشيدن بود و اساتيد    برجسته اي در تهيه كلاس هاي ويدئويي همكاري داشتند و اين نوارهادر سطح كشور بطور همزمان توزيع مي شد و در عين حال كتاب هاي بسيار در حال تدوين بود از جمله كتاب هاي اصول عقايد ، معرف و قرآن كه يكي از كتب رسمي بود كه براي آموزش مرحله اول مربيان تدارك ديده شد .

آموزش ها در چهار سطح علمي پيش بيني شد كه شامل دروس عقيدتي ، روانشناسي ، علوم تربيتي و امور تربيتي بود كه بخشي از واحدهاي دروس مربوط به امور تربيتي بايد بصورت علمي آموخته مي شد .

در آن آموزش ها فلسفقه تأسيس امور تربيتي معين و مباني تربيتي هر يك از فعاليتها تشريح و جايگاه علمي و تربيتي امور تربيتي در مقابل امور آموزشي توضيح داده مي شد . در سطح بالاتر طرح جامع امور تربيتي كه زمينه ساز انقلاب اسلامي و تفسير بنيادي نظام آموزش و پرورش بود بايد مورد توجه قرار مي گرفت . اين نحوه فعاليت به همه نشان داد كه تنها به صورت عضوي اضافي ، چيزي را ضميمه مدرسه به عنوان امور پرورشي نماييم ، كار صحيحي نيست ، بلكه بنيان و طرح آموزش و پرورش بايد به گونه اي باشد كه تربيت و پرورش با توضيحات و تأكيداتي كه حضرت امام (ره) مي فرمودند انجام شود و روحيه تزكيه در نظام آموزش و پرورش وارد شود .

برنامه ريزي و طرح تربيتي مدارس به گونه اي تهيه شد كه آموزش از پرورش جدا نباشد ، در عين حال اصالت آن حفظ و با امكاناتي مجزا و مراكزي مشخص جدي گرفته شود .

 

فعاليتهاي اصلي تربيتي

1 . نماز جماعت

2 . اردو

3 . تشكيل تعاوني هاي مدارس

4 . بازي هاي نمايشي

5 . كتابخانه

6 . فعاليتهاي تابستاني

7 . سرود

امور تربيتي از بدو تأسيس با مشكلات زيادي مواجه بوده است كه مي توان به موارد زير اشاره كرد :

1 . هيچگونه مركز تربيت مربي كه اين نهاد را در بدو تأسيس به نيروهاي آموزش ديده تجهيز كند ، وجود نداشت .

2 . هيچ بخشنامه و دستورالعملي به منظور توجه مسئولين مدرسه و ادارات و همچنين سيستم اداري و مالي و چارت سازمان و شرح وظايف در اختيار نبود .

3 . برنامه كتاب راهنما ، ابزار اجرايي و تجهيزات لازم و مناسب و وسايل كمك آموزشي وفضاي آموزشي متناسب در اختيار نبود .

4 . دست اندر كاران تعليم و تربيت در مدارس و يا ادارات آموزش وپرورش بدليل عدم وجود دستور العملهاي لازم تحت فشار شديد بودند .

چند نكته ضروري در فعاليتهاي تربيتي

در اجراي برنامه ها و فعاليتهاي تربيتي بايد موارد زير را مد نظر قرار داد :

الف ) هر برنامه و هر فعاليت ، جايگاهشايسته خود را در دستگاه تربيت بيابد .

ب ) مسئولين و برنامه ريزان و كادر آموزش و پرورش مدارس به ارزش والاي اين فعاليتها در نيل به مقاصد و اهداف الهي واقف شوند .

ج ) با اعتقاد هر چه بيشتر نسبت به اجراي دقيق و صحيح آن تلاش و همكاري نمايند .

د ) اگر برنامه اي از هدف يا اهداف تربيتي خود دور شده است ، تا حد امكان در اصلاح آن كوشش نمايند .

ه ) در حين اجراي هر فعاليت ، نسبت به خطرات و تضادها و نقض اهداف تعيين شده، توجيه شوند زيرا بسيار اتفاق افتاده است كه اجراي يك برنامه در عين زيبايي و جذابي به دليل محدوديت بينش تربيتي مجريان ، موجب ضايعات تربيتي شده است .

اميد است مربيان دلسوز و مسئولين انديشمند امور تربيتي با نگاهي به گذشته و حال ، تحقق اهداف مقدس بنيانگزاران اين نهاد مقدس را بيش از پيش مورد توجه قرار داده و در انتقال مفاهيم ارزش هاي انقلاب و تربيت اسلامي نونهالان عزيز ، آينده اي روشن و اميد بخش را پايه گذاري نمايند .

                                          انشاء ا...


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۸۵ توسط 

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ